Nedanför Nammatj, Helena Adolfsson

Brudslöjan skog


Tempera på pannå, 40x55 cm

2005

©Helena Adolfsson